News

ข่าวคุณภาพ

“ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการรับผิดชอบร่วมกัน จึงสมัครใจนำบริษัทฯ เข้าสู่ระบบคุณภาพ 14001 และได้ทำการอบรม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการร่วมมือกัน แม้ว่าในวันนี้ การดำเนินการอาจไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น แต่ในสมาชิกของเรายืนยันที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ และยินดีรับคำชี้แนะจากทุกๆท่าน”