about

TOPTUBE

Manufacturing

Top Tube Manufacturing Co., Ltd. เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้าขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูงภายใต้ชื่อการค้า BRITEN TUBE ทางบริษัทซัพพลายหรือจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กขนาดเล็กหลากหลายชนิด เช่นท่อ เหล็กกล้าชนิดคาร์บอนต่ำ (low carbon steel pipe) ท่อเหล็กเคลือบทองแดง ท่อเหล็กสำหรับชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ส่วนธุรกิจในสายงานด้านอื่นๆของบริษัทรวมถึง การนำเข้า การส่งออก การทำสัญญารับช่วงระหว่างผู้ใช้กับผู้ผลิตชิ้นส่วน

ขบวนการผลิต

Pipe forming line

Drawing Line

Accomulated know-how and quality control

ขบวนการผลิต

Pipe forming line

Drawing Line

Accomulated know-how and quality control

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวคุณภาพ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการรับผิดชอบร่วมกันจึงสมัครใจนำบริษัทฯ เข้าสู่ระบบคุณภาพ 14001

ข่าวกิจกรรมและการฝึกอบรม

การอบรมภายใน ทางบริษัท ฯ จัดให้มีการอบรมภายใน ทบทวนในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา

ด้านสันทนาการและส่งเสริมความสามัคคี

การให้ความสำคัญระหว่างพนักและครอบครัวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทมีให้กับพนักงานโดยการจัดให้พนักงาน