ข่าวทั่วไปและข่าวคุณภาพ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการรับผิดชอบร่วมกัน จึงสมัครใจนำบริษัทฯ เข้าสู่ระบบคุณภาพ 14001 และได้ทำการอบรม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการร่วมมือกัน แม้ว่าในวันนี้ การดำเนินการอาจไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น แต่ในสมาชิกของเรายืนยันที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ และยินดีรับคำชี้แนะจากทุกๆท่าน

การให้ความรู้และทบทวนกระบวนการผลิตอยู่สม่ำเสมอ ในขั้นตอนการปฎิบัติงาน มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงค่าต่างของมาตรฐานที่นำมาอ้างอิง แลรวมถึงการปฎิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาณ ISO9000 และ ISO14000 และมีการอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ